Taxeren is een oordeel geven over de echtheid, de kwaliteit, de leeftijd en de stijl van een object.

Welke waarde?

Bij het bepalen van de waarde van een object gaat de taxateur uit van een specifieke omschrijving en van het doel waarom de taxatie wordt gevraagd. Er zijn namelijk verschillende waarden mogelijk voor één voorwerp. Zo worden aan een taxatie ten behoeve van een verzekering heel andere eisen gesteld dan bij een boedelscheiding. In het algemeen worden de aankoopwaarde, de actuele waarde, de vervangingswaarde en de opbrengstwaarde vastgesteld.

 • Aankoopwaarde
  De aankoopwaarde is de prijs van een nieuw object. Deze ‘historische’ aankoopprijs biedt op de langere termijn weinig houvast als maatstaf voor het bepalen van een waarde.
 • Actuele waarde
  De actuele waarde van een object geeft de huidige marktprijs aan.
 • Vervangingswaarde
  De vervangingswaarde (een vergelijkbaar object van dezelfde prijs terugkopen) wordt bepaald bij verzekering tegen diefstal, verlies en/of brand.
 • Directe opbrengstwaarde
  De directe opbrengstwaarde is de prijs die een object bij verkoop zou moeten opbrengen. De uitkomst van de taxatie is meestal lager dan wanneer het gaat om een waardebepaling voor een verzekering.

Wanneer taxeren?

Er zijn diverse situaties waarbij de taxatie van een object goed van pas komt. Hieronder de vier meest voorkomende gevallen.

 • Verzekering
  De verzekering is bedoeld om bij verlies of diefstal van nieuwe of oudere objecten een vervanging te kunnen kopen. In verband met aanpassing aan de inflatie is het verstandig om de taxatie iedere twee jaar te herhalen. De aangegeven waarde in het rapport is de vervangingswaarde. Een inboedelverzekering zal uw objecten maar tot een bepaalde waarde dekken (zie de voorwaarden van de verzekering). Is de waarde volgens het taxatierapport hoger, dan dient u dus een aparte kostbaarhedenverzekering af te sluiten.
 • Nalatenschap
  In bepaalde gevallen moet volgens de wet na een sterfgeval een boedelbeschrijving worden opgemaakt. Bij het bepalen van de waarde van een nalatenschap kan een taxatie nodig zijn. In dat geval wordt de opbrengstwaarde van de te taxeren goederen vermeld.
 • Echtscheiding
  Na een echtscheiding kunnen beide echtgenoten recht hebben op de helft van de gemeenschappelijke boedel. De taxateur zal, indien nodig, de opbrengstwaarde bepalen.
 • Verkoop
  U wilt één of meerdere goederen verkopen? Een taxatie biedt u een goede basis. Het mes snijdt aan twee kanten: de koper betaalt niet teveel voor een object en u krijgt er een eerlijke vergoeding voor.

 

 

Timeless-Art.nl Zeeuws 19-eeuws bloedkoralen-ketting

Translate »